Sự kiệnTrung học

Sự kiện Gala vinh danh Vinsers đạt thành tích cao THCS

- Thời gian: 9h - 11h, ngày 29/5/2017
- Địa điểm: Nhà Đa năng Tầng 5 T37