Sự kiệnTrung học

Sự kiện Lễ tốt nghiệp học sinh lớp 9

- Thời gian: 13h30 - 15h30, ngày 29/5/2017
- Địa điểm: Nhà Đa năng Tầng 5 T37