Sự kiệnTrung học

Thi giữa HKI môn Toán - Văn khối 9

- Thời gian: 
+ Môn Văn: Tiết 3, tiết 4, Thứ 5 ngày 6/10/2016
+ Môn Toán: Tiết 3, tiết 4, Thứ 6 ngày 7/10/2016
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool, T37 Times City