Sự kiệnTrung học

Thi học sinh giỏi cấp cụm: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh

Thời gian: Ngày 22, 23/5/2015
Đội tuyển học sinh giỏi Vinschool tiếp tục tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp cụm với hy vọng sẽ đạt thêm nhiều thành tích.