Sự kiệnTrung học

Triển lãm tranh FAO 2016

- Thời gian: 16h30-17h30, thứ Sáu, ngày 14/10/2016
- Địa điểm: Phòng Hội đồng, tầng 1, Trường Trung học Vinschool, T37 Times City