Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Central Park - TP.HCM

(HCM) Back to school

- Thời gian: Ngày 15/8/2017
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Central Park