Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Central Park - TP.HCM

Diễn đàn Giáo dục Sáng tạo Việt Nam 2018 “Education Exchange – E2 Viet Nam”

- Thời gian: 27 và 28/1/2018
- Địa điểm: Trường PTLC Vinschool Central Park