Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Central Park - TP.HCM

(HCM) Ngày hội Lãnh đạo Leadership Day

- Thời gian: 31/05/2018 
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Central Park