Sự kiệnTrung họcVinschool Central Park (TP. HCM)

(HCM) Ngày hội Lãnh đạo Leadership Day

- Thời gian: 31/05/2018 
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Central Park