Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Central Park - TP.HCM

(HCM) Stem Fair Trung học - Ngày hội Khoa học

- Thời gian: 7/4/2018
- Địa điểm: Trường PTLC Vinschool Central Park