Sự kiệnTrung họcVinschool Central Park (TP. HCM)

(HCM - Trường Trung học Vinschool Central Park) Hội Xuân - Tet Fair 2019

Sự kiện Hội xuân - Tet Fair của trường Trung học Vinschool Central Park sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Thứ Tư, ngày 30/01/2019.
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Central Park.