Sự kiệnTrung họcVinschool Imperia (TP. Hải Phòng)

(HP - Trường PTLC Vinschool Imperia) Hội Xuân - Tet Fair 2019

Đăng ngày 21/01/2019 12:28
Sự kiện Hội xuân - Tet Fair của trường PTLC Vinschool Imperia sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Thứ Ba, ngày 29/01/2019.
- Địa điểm: Trường PTLC Vinschool Imperia.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu