Sự kiệnTrung họcVinschool Thăng Long (Hà Nội)

(HN - Trường PTLC Vinschool Thăng Long) Hội Xuân - Tet Fair 2019

Sự kiện Hội xuân - Tet Fair của trường PTLC Vinschool Thăng Long sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Thứ Ba, ngày 29/01/2019
- Địa điểm: Trường PTLC Vinschool Thăng Long