Sự kiệnTrung họcVinschool Thăng Long (Hà Nội)

Hội sách Vinschool - Book Fair 2018

Hội sách Vinschool - Book Fair 2018 cụm Gardenia sẽ có sự tham dự của 4 trường: Tiểu học Vinschool Gardenia, Tiểu học Vinschool Green Bay, Tiểu học Vinschool Thăng Long và Trung học Vinschool Thăng Long.
- Thời gian: Thứ 7, ngày 17/11/2018
- Địa điểm: Trường Tiểu học Vinschool Gardenia