Sự kiệnTrung họcVinschool Thăng Long (Hà Nội)

Vui Trung Thu - Lan tỏa yêu thương

Chương trình đặc biệt "Vui Trung Thu - Lan tỏa yêu thương" sẽ diễn ra vào thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Chiều ngày 20/09/2018
- Địa điểm: Nhà Đa năng, trường PTLC Vinschool Thăng Long