Sự kiệnTrung họcVinschool The Harmony (Hà Nội)

(HN - Trường Trung học Vinschool The Harmony) Hội Xuân - Tet Fair 2019

Sự kiện Hội xuân - Tet Fair của trường Trung học Vinschool The Harmony sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Thứ 4, ngày 30/1/2019
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool The Harmony