Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Times City

Chương trình "Voice of Vinsers"

- Thời gian: Ngày 16/3/2018
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Times City