Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

(HN) Cuộc thi Rung Chuông Vàng Khối 6

- Thời gian: Ngày 19/3/2018
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Times City