Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

Diễn tập phòng cháy chữa cháy toàn trường

Thời gian: 09h30 – 10h30 ngày 25/10/2017
Địa điểm:
Trường Trung học Vinschool Times City, T37 Khu đô thị Times City