Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

(HN) Hội trại Conquest - Vinsers chinh phục

Thời gian: 13/07/2018
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Times City