Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

(HN) Ngày hội lãnh đạo Leadership Day

Thời gian: Ngày 31/05/2018
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool The Harmony