Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

(HN - Trường THPT Vinschool Times City) Hội Xuân - Tet Fair 2019

Sự kiện Hội xuân Vinsers - Tet Fair 2019 của trường THPT Vinschool Times City sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: Thứ Tư, ngày 30/01/2019
- Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Times City