Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

Hội đồng các trường Quốc tế CIS đến kiểm định tại Vinschool

- Thời gian: 8h00 - 17h45,Ngày 11/12/2017 
- Địa điểm: 
Trường Trung học Vinschool, T37 Khu Đô Thị Times City