Sự kiệnTrung họcTrường Trung Học Vinschool Times City

Tết Trung thu 2017

Thời gian: Ngày 03/10/2017 
Địa điểm: Nhà đa năng trường Trung học Vinschool Times City- T37 Times City