Sự kiệnTrung họcVinschool Times City (Hà Nội)

Trạm Kí Ức - Lễ Trưởng thành dành cho học sinh khối 12

Trạm Kí Ức - Lễ Trưởng thành dành cho học sinh khối 12 trường THPT Vinschool Times City sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
- Thời gian: 13h - 16h ngày 01 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Nhà Đa năng trường Trung học Vinschool Times City