Sự kiệnTrung học

Voice of Vinsers Số 2 - Chủ đề "Love - Care"

- Thời gian: Từ 9h đến 11h30, Thứ 7 ngày 24/12/2016
- Địa điểm: Nhà đa năng, tầng 5, Trường Trung học Vinschool, T37 khu đô thị Times City.

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu