Sự kiệnTrung học

Vòng loại cuộc thi Book Review 2016

- Thời gian: Từ 13h10 đến 15h45, thứ Sáu, ngày 14/10/2016 
- Địa điểm: Phòng Hội đồng, tầng 1 Trường Trung học Vinschool, T37 Times City