Tin tứcTiểu học

Ứng dụng đa trí thông minh trong việc tạo môi trường học tập cho học sinh

Đăng ngày 08/02/2018 03:10
Loại hình thông minh tương tác - xã hội được các thầy cô Vinschool lồng ghép khá nhiều trong các môn học, đặc biệt là ở các môn Khoa - Sử Địa. Ở các môn học này, thay vì cách học tập truyền thống, học sinh được phân nhóm để làm dự án. Mỗi nhóm sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ học tập của dự án đó. Các con phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch nghiên cứu và làm sản phẩm để trình bày. Khâu cuối cùng của dự án chính là hoạt động tổng kết, xâu chuỗi toàn bộ kiến thức.


Thực tế cho thấy, so với cách học cá nhân thông thường, khi kích thích vùng thông minh tương tác trong mỗi học sinh, các con thực sự trở thành những chủ thể tích cực trong quá trình tìm tòi, khám phá kiến thức. Việc học tập tương tác theo nhóm cũng giúp các con tăng tính trách nhiệm và hỗ trợ nhau tốt hơn. Bên cạnh đó, trên lớp, loại hình thông minh tương tác - xã hội này cũng đặc biệt được chú trọng thông qua việc thay đổi, lồng ghép giữa hình thức dạy học cá nhân, cả lớp với hình thức nhóm sao cho phù hợp ở tất cả các môn học.


Làm sao có thể hỗ trợ học sinh đến cả khi các con về nhà là điều giá viên chúng tôi luôn trăn trở. Và cũng chính loại hình thông minh tương tác này đã là chìa khóa giúp chúng tôi mở được cánh cửa khó khăn đó. Ý tưởng tổng kết kiến thức quan trọng trong tuần bằng các clip hướng dẫn học do chính các con thực hiện để đăng tải trong facebook lớp đã được nhiều phụ huynh hưởng ứng. Những clip này giúp tác động mạnh mẽ đến vùng thông minh tương tác của học sinh, giúp các con ôn tập kiến thức tốt ngay tại gia đình.


Phát huy vùng thông minh không gian, ở môn Toán, trong bài học về đơn vị đo Đề - xi - mét vuông, học sinh đều rất hứng thú khi được cầm trên tay hình vuông có độ dài cạnh là 1dm, diện tích là 1dm2, từ đó tự kiến tạo kiến thức, tìm mối liên hệ giữa hai đơn vị đề-xi-mét vuông và xăng-timét vuông. Chính hình vuông đó cũng là biểu tượng để các con dựa vào để ước lượng diện tích của các bề mặt vật dụng phù hợp như bìa cuốn sách giáo khoa, mặt bàn, viên gạch lát sàn,… Hay như trong môn Lịch sử, vùng thông minh không gian cũng được tác động nhờ sử dụng sơ đồ tư duy tổng kết kiến thức.


Đó chỉ là một vài ví dụ trong việc thực hiện định hướng ứng dụng “Đa trí thông minh” vào trong các tiết học trên lớp tại khối 4, trưởng Tiểu học Vinschool. Việc lồng ghép này được các thầy cô thực hiện xuyên suốt và đa dạng. Tôn trọng sự khác biệt, phát huy điểm mạnh của học sinh, nỗ lực tác động đến tối đa các vùng thông minh của các con, không so sánh học sinh dựa trên điểm số là một trong những nguyên tắc giáo dục quan trọng của các giáo viên Vinschool.

Cô Nguyễn Thu Hằng
Khối trưởng khối 4A Trường Tiểu học Vinschool Times City

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu