Tin tứcTrung học

Học Lượng giác = thơ

Đăng ngày 12/10/2016 04:45
Quý Phụ huynh cũng có thể tham khảo để đồng hành với con trong việc học toán lượng giác.

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Phiên bản 1
Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau ra liền
Cotang cũng dễ ăn tiền
Kề trên, đối dưới chia liền là ra 
Phiên bản 2
Sao Đi Học (Sin = Đối / Huyền)
Cứ Khóc Hoài (Cos = Kề / Huyền)
Thôi Đừng Khóc (Tan = Đối / Kề)
Có Kẹo Đây (Cotan = Kề/ Đối)
Phiên bản 3
Sin: đi học (cạnh đối/cạnh huyền)
Cos: không hư (cạnh kề/cạnh huyền)
Tang: đoàn kết (cạnh đối/cạnh kề)
Cotang: kết đoàn (cạnh kề/cạnh đối)

2. Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt
“Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan”
Giải thích: 
- Cosin của hai góc đối bằng nhau; 
- Sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; 
- Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia; 
- Tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau.
cosx = cos(-x); sinx = -sin (x)

3. Công thức cộng
Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin thêm trừ
Tan tổng thì lấy tổng tan
Chia một trừ với tích tan, dễ òm.
sin(x+y)= sinx.cosy + cosxsiny
cos(x+y)= cosx.cosy - sinx.siny

4. Công thức biến đổi tổng thành tích
Cos cộng cos bằng hai cos cos
Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
Sin trừ sin bằng hai cos sin.
Tan mình cộng với tan ta, 
bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình

5. Công thức nhân ba
Nhân ba một góc bất kỳ,
sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,
dấu trừ đặt giữa hai ta, 
lập phương chỗ bốn,... thế là ok.
sin3x = 3sinx – 4sin3x
cos3x = 4cos3 – 3cosx
Thầy giáo Đỗ Văn Bảo – Giáo viên Toán Trường Trung học Vinschool 

Bình luận (0)

*Là những trường yêu cầu