Tuyển sinhHọc bổng

Học bổng VinschoolHỌC BỔNG TINH HOA
- Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và tiền ăn trong năm học đầu tiên, 50% học bổng và tiền ăn cho 2 năm tiếp theo (trị giá 94 triệu VNĐ).
- Học bổng này được sử dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác của Vinschool và Tập đoàn Vingroup.
- Học bổng này được cấp cho các học sinh sau khi đạt kết quả xuất sắc qua 2 vòng thi năng khiếu. Vòng 1: thi các môn Văn hóa bắt buộc và thuyết trình dự án hoặc khả năng nghệ thuật. Vòng 2: phỏng vấn thành công với Hội đồng xét duyệt học bổng, thể hiện tố chất đặc biệt của bản thân.
- Năm học 2014-2015, Vinschool cấp tối đa 50 suất học bổng tài năng.
- Học bổng này được xét lại sau mỗi năm học nhằm khuyến khích học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập (hạnh kiểm tốt, học lực giỏi).

HỌC BỔNG NĂNG KHIẾU
- Học bổng trị giá 20.000.000VNĐ để tham gia Câu lạc bộ năng khiếu tại Vinschool.
- Học bổng này được sử dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác của Vinschool và Tập đoàn Vingroup.
- Học bổng này được cấp cho học sinh sau khi đạt kết quả cao qua 2 vòng thi tùy thuộc vào năng khiếu đăng ký. Vòng 1: thi các môn Văn hóa bắt buộc và thuyết trình dự án hoặc khả năng nghệ thuật. Vòng 2: phỏng vấn thành công với Hội đồng xét duyệt học bổng.
- Học bổng này được xét lại sau mỗi năm học nhằm khuyến khích học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập (hạnh kiểm tốt, học lực giỏi).